mapa strony   |   kontakt   |

OGÓLNE INFORMACJE O DOMUDom dla osób przewlekle psychicznie chorych w Górnie położony jest na terenie gminy Sokołów Małopolski, przy głównej trasie Rzeszów-Lublin. Tereny te to szczątki dawnej Puszczy Sandomierskiej, a geograficznie zaliczane są do płaskowyżu Kolbuszowskiego, okolice obfitują w duże ilości ozonu, który powstaje m. in. poprzez utlenianie żywicy w lasach szpilkowych, otaczające go lasy dostarczają szczególnie zdrowego powietrza-nasza miejscowość od dawna znana jest z walorów klimatycznych.Teren Domu jest bardzo przestrzenny otoczony zielenią , obszar zajmuje ponad 6 ha.


Dom Pomocy Społecznej w Górnie powstał w 1975 r. na bazie 5 pawilonów wyodrębnionych z Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego początkowo dla 120 pensjonariuszy. Od 1984 roku stopniowo przekazywane były dalsze pawilony. Obecnie dysponuje 238 miejscami mieszkalnymi w 9 wolnostojących pawilonach (w jednym z pawilonów znajduje się administracja Domu) oraz w nowo wybudowanym budynku 2 kondygnacyjnym.


Obecna nazwa brzmi- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych.
W marcu 1998 roku rozpoczęto budowę Centrum Rehabilitacyjno- Socjalnego wspieraną przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec.. Mieści się w nim pralnia, kuchnia z jadalnią, kotłownia, oraz zaplecze techniczne ( garaże, magazyny).
W październiku 2002 r. został otwarty nowy oddział na pawilonie nr 21 dla osób przewlekle psychicznie chorych.
W wyniku realizacji zadania "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przy udziale środków z RPOWP na lata 2007-2013 placówka powiększyła się w 2011 roku o dwukondygnacyjny budynek połączony przewiązką z istniejącym obiektem usługowo technicznym z 55 miejscami, pokojami 1 i 2 osobowymi, salami do rehabilitacji i terapii zajęciowej. W budynku znajdują się: gabinety lekarskie, dyżurki pielęgniarek oraz inne pomieszczenia towarzyszące niezbędne do funkcjonowania obiektu. Obiekty są całkowicie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych- w budynku znajduje się winda.

Podstawowym celem działania domu pomocy społecznej jest zapewnienie min. opieki zdrowotnej mieszkańcom. To właśnie powszechna dostępność opieki medycznej gwarantuje osobom starszym i przewlekle chorym poczucie bezpieczeństwa pobytu w dps.
Całodobową opiekę medyczną sprawują lekarze i pielęgniarki, zatrudnieni są również opiekunki, rehabilitanci, pracownik kulturalno-oświatowy, pracownicy socjalni, dietetyk. Każdy mieszkaniec ma możliwość wyboru z pośród personelu pracownika pierwszego kontaktu, którego zadaniem jest pomoc we wszelkich trudnościach.

W Domu znajdują się gabinety zabiegowe : rehabilitacyjny, fizykoterapeutyczny oraz pracownia terapii zajęciowej, w której prowadzone sa zajęcia indywidulane oraz grupowe - w zależności od indywidualnych zainteresowań i możliwości mieszkańców.

Dom posiada Kaplicę, gdzie odprawiane są codziennie Msze Święte jak również nabożeństwa okolicznościowe. Ksiądz Kapelan jest na każde wezwanie z sakramentem chorych.

Posiadamy samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, dzięki czemu wszyscy chętni mieszkańcy mogą brać udział w wyjazdach do zaprzyjaźnionych Domów, wycieczkach, pielgrzymkach organizowanych przez opiekunki i instruktora kulturalno-oświatowego.

Więcej na temat działalności kulturalno-rekreacyjnej w odrębnym dziale w Biuletynie.
Galeria zdjęć Domu znajduje się na stronie www.dpsgorno.domypomocy.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: ELŻBIETA KAPŁON
Dokument z dnia: 23.08.2017
Dokument oglądany razy: 1 805
Opublikował: Ela Szot
Publikacja dnia: 23.08.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl