mapa strony   |   kontakt   |

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

ZESTAWIENIE PROCEDUR
obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Górnie

regulujących kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS oraz świadczonych na ich rzecz usługach


1. Procedura dot. przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej

 • 2. Procedura dot. wypisu/rezygnacji mieszkańca z Domu

 • 3. Procedura dot. zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców

 • 4. Procedura w sprawie dysponowania środkami pieniężnymi z sum depozytowych

 • 5. Procedura dot. utrzymania czystości i higieny osobistej mieszkańców

 • 6. Procedura dot. wyjazdów mieszkańców na konsultacje specjalistyczne i do szpitali

 • 7. Procedura dot. godnego umierania i pochówku

 • 8. Procedura dot. palenia tytoniu i spożywania alkoholu przez mieszkańców na terenie Domu

 • 9. Procedura dot. nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń wśród mieszkańców Domu

 • 10. Procedura dot. postępowania przy rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami Domu

 • 11. Procedura dot. podawania leków mieszkańcom Domu

 • 12. Załącznik do procedury nr 11 - Wytyczne w sprawie prawidłowej gospodarki lekami i artykułami sanitarnymi

 • 13. Procedura dot. postępowania na wypadek samowolnego oddalenia się mieszkańca z Domu

 • 14. Procedura dot. odbioru przesyłek pocztowych, listów, paczek, emerytur i rent

 • 15. Procedura dot. organizacji żywienia w Domu

 • 16. Procedura dot. rozpatrywania skarg i wniosków

 • 17. Procedura dot. utrzymania czystości

 • 18. Procedura dot. postępowania na wypadek powstania pożaru

 • 19. Procedura dot. postępowania z materiałem zakaźnym w przypadku kontaktu skóry i błon śluzowych

 • 20. Procedura dot. postępowania w przypadku zastosowania środka przymusu

 • 21. Procedura dot. korzystania z porad lekarskich

 • 22. Procedura dot. postępowania z osobami bezdomnymi, wymagającymi pomocy w okresie zimowym

 • 23. Procedura dot. dezynfekcji narzędzi i sprzętu wielorazowego użytku

 • 24. Procedura dot. postępowania przy zmianie opatrunku

 • 25. Procedura dot. przechowywania sterylnych pakietów w oddziałach

 • 26. Procedura dot. dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym

 • 27. Procedura dot. pierwszej pomocy w nagłych wypadkach podczas stosowania środków chemicznych

 • 28. Procedura dot. instrukcji BHP dot. stosowania środków dezynfekcyjnych

 • 29. Procedura dot. używania rękawiczek

 • 30. Procedura dot. higienicznego mycia rąk

 • 31. Procedura dot. postępowania z odpadami medycznymi

 • 32. Procedura dot. mycia naczyń stołowych i kuchennych

 • Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
  Podpisał: Elżbieta Kapłon
  Dokument z dnia: 18.03.2014
  Dokument oglądany razy: 3 211
  Opublikował: Ela Szot
  Publikacja dnia: 19.03.2014
   
  Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


  bip.gov.pl